O nama2018-11-17T23:46:03+00:00

O nama

Eko flora j.d.o.o. tvrtka koja je osnovana 2014 godine, sa sjediA?tem u Vinkovcima, Antuna MihanoviA�a 7.

Poslove hortikulturnog ureA�enja okoliA?a obavljamo unutar Republike Hrvatske tvrtkama i privatnim osobama.

PruA?iti potpunu uslugu od samog idejnog projekta pa sve do izvoA�enja i odrA?avanja uz konstantnu profesionalnu brigu naA?a je misija. IstiA?emo kako posjedujemo dio potrebnih alata i strojeva kako za veA�e tako i za manje zemljane radove s dopremom i odvozom.

Osim samog ureA�enja okoliA?a vrA?imo i kompletno odrA?avanje zelenih povrA?ina u vegetaciji i fitosanitetsku njegu i zaA?titu ukrasnog cvijeA�a i grmlja.

Osnovna djelatnost je:

 • Komunalno odrA?avanje
 • IzvoA�enjeh hortikulturnih radova
 • Proizvodnja bilja i sadnog materijala
 • Projektiranje okuA�nica, vrtova i parkova
 • UreA�ivanje i odrA?avanje okuA�nica vrtova i parkova
 • Podizanje nasada
 • levitra 20 mg.

 • Pripremanje i A?iA?A�enje terena
 • Navor i odvoz zemlje
 • Postavljanje i odrA?avanje sistema navodnjavanja ( u vrtovima, parkovima i drugo)
 • Postavljanje oploA?nika